TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

Ngày 11/12/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa XI  (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018. Đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

 

Năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cơ bản hoàn thành, các dự án trọng điểm trên địa bàn thực hiện theo yêu cầu tiến độ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, duy trì 116/134 tuyến đường thông thoáng, trật tự; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự kiềm chế và kéo giảm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội diễn ra trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2018, toàn quận không còn hộ nghèo và chỉ còn 320 hộ cận nghèo (0,6% tổng số hộ dân); 10/10 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, 66/66 khu phố đạt khu phố văn hóa.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó có 30 tập thể, 47 cá nhân được biểu dương cấp quận, 2 tập thể, 5 cá nhân được biểu dương cấp thành phố; các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, kịp thời triển khai tài liệu tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; công tác tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc; các tổ chức cơ sở đảng tập trung nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ quận. Đảng bộ kết nạp 210 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là học sinh và 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, dẫn dắt, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, góp phần định hướng, khuyến khích sáng tạo của người dân đối với sự phát triển của quận. Công tác cán bộ cần sắp xếp tổ chức để tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn và giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức các phong trào thi đua trong mỗi giới, mỗi ngành, bám sát tình hình nhân dân, đại diện cho tiếng nói và lợi ích của nhân dân. Đồng chí đề nghị toàn hệ thống chính trị Quận 1 tập trung thực hiện hiệu quả cuộc vận động người dân không xả rác vì thành phố sạch và giảm ngập nước, và mỗi cơ quan đơn vị có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đối với hệ thống chính trị của quận, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

T.X


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Tham dự hội nghị trực tuyến học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 (19:40 - 19/12/2018)
   Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học Quận 1 năm 2018 (19:40 - 19/12/2018)
   Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (19:40 - 19/12/2018)
   Khảo sát về chuyển giao dịch vụ hành chính công (19:40 - 19/12/2018)
   Kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân Quận 1 (19:40 - 19/12/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.