TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Tham dự hội nghị trực tuyến học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tham dự tại điểm cầu Quận 1 có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1; cùng 250 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể quận và 10 phường.

Hội nghị nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

T.X


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học Quận 1 năm 2018 (19:40 - 19/12/2018)
   Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (19:40 - 19/12/2018)
   Khảo sát về chuyển giao dịch vụ hành chính công (19:40 - 19/12/2018)
   Kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân Quận 1 (19:40 - 19/12/2018)
   Họp mặt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (19:39 - 19/12/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.