TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/8/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội
 

     

 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
   Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 14/08/2011)
   Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 27/07/2011)
   Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 27/07/2011)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.