TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và UBND quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
 

     

 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
   Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:01 - 20/07/2011)
   Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:02 - 13/07/2011)
   Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16:02 - 13/07/2011)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.