THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Quảng cáo - VHTT

Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 02 đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân phường nơi kinh doanh (theo mẫu).

- Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động vũ trường do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp hoặc Giấy phép Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp.

- Giấy phép kinh doanh hoạt động khiêu vũ do Sở Văn hóa Thông tin Thành phố cấp.

- Biên bản kiểm tra và xác nhận về điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 06 (sáu) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: không thu.


     

 
Các Quảng cáo - VHTT đã đưa
   Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp giấy phép quảng cáo (00:00 - 04/06/2007)
   Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp hoặc gia hạn giấy phép quảng cáo (thẩm quyền UBND quận) (00:00 - 04/06/2007)
   Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo các sản phẩm do hộ cá thể sản xuất tại nơi sản xuất (00:00 - 04/06/2007)
   Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke (00:00 - 04/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.