THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Quảng cáo - VHTT

Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 02 Đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân Phường nơi kinh doanh (theo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động karaoke do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp.

- Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke do Sở Văn hóa Thông tin Thành phố cấp.

- Biên bản kiểm tra và xác nhận về điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Văn bản đồng ý của hộ liền kề có xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường hoặc văn bản xác định hộ liền kề không ý kiến (trường hợp hộ liền kề đã ở từ trước, người kinh doanh xin giấy phép kinh doanh sau).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 06 (sáu) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: không thu.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.