THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

|

Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

Nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm: Quy trình


     

 
Các Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương đã đưa
   Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ rượu (14:51 - 27/11/2020)
   Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (10:12 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (10:11 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (10:11 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (10:11 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (10:10 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (10:10 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) (10:09 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (10:09 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (10:08 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.