TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai kết luận thanh tra

|

Kết luận thanh tra

Kết luận kiểm tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Cầu Kho và UBND phường Tân Định

 


     

 
Các Kết luận thanh tra đã đưa
   KLTT về Thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng tại Phòng QLĐT Quận 1 và UBND 10 phường (19:42 - 02/04/2024)
   Về kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1152/KL-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND Quận 1 (10:55 - 19/12/2023)
   Thông báo Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (09:16 - 12/12/2023)
   Kết luận thanh tra về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 (15:13 - 09/10/2023)
   Kết luận kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Quận 1 năm 2023 (14:28 - 25/09/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.