HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND

|

Hoạt động của HĐND

Thông báo phân công tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 - 6 tháng cuối năm 2019
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 13, 14/12/2018).
Chi tiết...
 
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Quận 1

Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Dự thảo chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Quận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND QUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Mẫu phiếu chuyển đơn của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 1
Chi tiết...
 
Thường trực Hội đồng nhân dân quận triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chi tiết...
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND Q1, Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Các Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã đưa
  Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.