DOANH NGHIỆP * Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

|

Điều tra, khảo sát

Rà soát các tổ chức hành nghề luật sư năm 2023

 

Đường link đính kèm nêu tại Công văn số 3440/UBND-TP:

https://docs.google.com/forms/d/1dPD4qC0zYGk_tB2nVIanXpyrEV8VBHnCDD0lMP7o1rg/edit


     

 
Các Điều tra, khảo sát đã đưa
   Rà soát các tổ chức hành nghề luật sư năm 2023 (15:43 - 15/06/2023)
   Rà soát các tổ chức hành nghề luật sư năm 2022 (09:47 - 14/12/2022)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.