DOANH NGHIỆP * Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

|

Điều tra, khảo sát

Rà soát các tổ chức hành nghề luật sư năm 2022

 

Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.

Đường link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1cCPzXcbniYXjoKJQoET_YjOc_xpi-Tt8R-izOrlq9q0/edit


     
3440-UBND-TP.pdf

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.