TIN TỨC & SỰ KIỆN * Tuyên truyền

|

Tuyên truyền

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1

 

Ngày 15 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ra thông báo số 134/TB-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1. 

Hồ Sơ công bố công khai gồm:
+ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1. QD480

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1. BCTM2024

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1. BDKH2024 

+ Bản đồ vị trí các hạng mục công trình, dự án đăng ký thực hiện năm 2024 theo từng phường (tại các phường có công trình, dự án). BDVITRI2024 

Ủy ban nhân dân Quận 1 trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết./


     
QD480.pdf

 
Các Tuyên truyền đã đưa
   Về việc thực hiện tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 (11:39 - 11/01/2024)
   Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành, Địa phương – DDCI TP HCM (13:45 - 24/11/2023)
   Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023 (13:44 - 24/11/2023)
   Triển lãm ảnh về Không gian văn hóa sáng tạo tại Di tích Cột cờ Thủ ngữ năm 2023 (15:30 - 25/07/2023)
   Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2023 (09:51 - 14/07/2023)
   Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 1 (10:04 - 04/07/2023)
   Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (16:12 - 15/05/2023)
   Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ của Quận 1 (15:47 - 06/04/2023)
   Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (09:23 - 13/03/2023)
   Các clip tham dự Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp Thành phố năm 2022 (09:53 - 15/11/2022)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.