TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Chính trị - Xã hội

Tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

 


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Rà soát tình hình doanh nghiệp không thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (15:08 - 17/05/2023)
   Thông báo bổ sung, điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2023 (15:07 - 17/05/2023)
   Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ít nhất 2 lần trong một nhiệm kỳ (12:29 - 15/05/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.