TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Ngày 15/3/2023, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Lê Đức Thanh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1; Đại tá Lê Hoàng Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an Quận 1; Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh quận.

 

Năm 2022, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 thường xuyên kiện toàn, bổ sung thành viên đúng cơ cấu thành phần, hoạt động đúng quy chế, luôn bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức; năng lực làm tham mưu của các thành viên từng bước được nâng, lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả, hoạt động ngày càng có chiều sâu phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, phường tổ chức 6 lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh có 759 lượt người dự; cử 28 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham dự cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh do thành phố tổ chức vượt 33% chỉ tiêu; tổ chức 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên mầm non, thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự, cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp với 2.108 người dự; 6 lớp cập nhật phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 745 cán bộ, đảng viên; 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 700 cán bộ đối tượng 4; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh với 11.531 lượt học sinh trường THPT, 6.541 học sinh trường Trung cấp, 19.235 sinh viên các trường đại học.

Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền phát hành 3.000 sổ tay hỏi, đáp luật nghĩa vụ quân sự, 1.100 sổ tay hỏi đáp về giao thông, 48.000 cẩm nang văn hóa giao tiếp, 10 đĩa CD tuyên truyền phòng chống lụt bão, qua đó từng bước hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, có ý thức bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận và 10 phường, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, bộ ngành trung ương về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh đến cơ sở; thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp quận, phường; rà soát đối tượng cần được bồi dưỡng quốc phòng và an ninh; triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng và an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; củng cố, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị được nghe các báo cáo tham luận về nội dung: công tác tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn Phường Đa Kao; công tác tham mưu quán triệt và triển khai các văn bản về Giáo dục quốc phòng và an ninh, kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 của phường Cầu Ông Lãnh; kinh nghiệm giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND Lê Đức Thanh biểu dương các tập thể cá nhân trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; đề nghị tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc Giáo dục quốc phòng và an ninh, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước về quốc phòng và an ninh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong công tác tham mưu Giáo dục quốc phòng và an ninh, đặt công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, là trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhà trường và doanh nghiệp; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, vai trò thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, nâng cao, phát huy vai trò tham mưu trong việc triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra của đối với các cơ quan, đơn vị; kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, kinh nghiệm, cách làm hay; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân đạt thành tích…

Dịp này, UBND Quận 1 trao khen thưởng cho 20 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022.


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động - việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố (11:41 - 13/03/2023)
   Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (11:37 - 13/03/2023)
   Tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (11:31 - 13/03/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.