TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước

Cột cờ Thủ Ngữ giới thiệu một vài điều cơ bản về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước.

 

 


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Thông báo về triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 năm 2019 - 2020 (Đợt 2) (16:17 - 04/02/2020)
   Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý Chợ Thái Bình (15:15 - 03/01/2020)
   Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10:17 - 02/01/2020)
   Thông báo về triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý Chợ Thái Bình (11:12 - 11/12/2019)
   Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1, năm học 2019 - 2020 (đợt 2) (18:32 - 05/12/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.