TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Nhắn tin SMS

Đăng ký lấy số thứ tự giải quyết hồ sơ hành chính tại Quận 1

UBND Quận 1 thông báo: nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi khi đến đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND quận 1, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 UBND Quận 1 triển khai vận hành chính thức việc nhắn tin lấy số thứ tự để đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính.
 
NN

Theo đó, ngoài việc đến đăng ký trực tiếp lấy số thứ tự tại máy xếp hàng tự động, người dân và doanh nghiệp có thể nhắn tin đăng ký lấy số thứ tự theo cú pháp như sau:

UBNDQ1 <mã lĩnh vực> gửi đến tổng đài 8083, với mã lĩnh vực:

Mã lĩnh vực 

Tên lĩnh vực 

1

 Đô thị - TNMT

2

 Kinh tế - Y tế

3

 Lao động

4

 Hộ tịch

5

 Sao lục hồ sơ hành chính - Trả hồ sơ TNMT

Chương trình sẽ gửi lại tin nhắn bao gồm: số thứ tự khi đăng ký, số thứ tự hồ sơ hiện đang giải quyết và thời gian đến trụ sở UBND quận 1 để đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính.

Khi cần thiết, người dân và doanh nghiệp có thể liên lạc với số điện thoại 38.234.223 để biết thêm chi tiết.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.