THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

PCCC

Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ

(Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)
 

1. Đối tượng cấp:

Phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy, nổ được qui định tại Phụ lục 2, Thông tư số 04;

2. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị của chủ cơ sở theo mẫu PC8 Phụ lục 1 Thông tư số 04/2004/TT-BCA.

- Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp; Biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường thủy, đường sắt.

- Giấy kiểm định phương tiện, giấy bảo hành xe, giấy phép lái xe còn giá trị, giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của lái xe và áp tải (có bản chính để đối chiếu).

- Bản hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Bản sao các giấy tờ cần thiết bảo đảm phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu);

2. Thời gian cấp:

Trong thời gian 2-3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh Sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” mẫu PC7 (có kèm theo biểu trưng); Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do cho chủ phương tiện biết.

4. Thời hạn:

- Có giá trị một lần đối với phương tiện có hợp đồng vận chuyển từng chuyến;

- Có giá trị 06 tháng đối với phương tiện chuyên dùng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

5. Thẩm quyền cấp:

- Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vận chuyển cho các phương tiện nếu chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú hoặc trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phương tiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA.


     

 
Các PCCC đã đưa
   Kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC (10:33 - 14/12/2009)
   Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ (10:33 - 14/12/2009)
   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (10:33 - 14/12/2009)
   Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (10:33 - 14/12/2009)
   Đối tượng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (14:48 - 07/09/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.