THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Văn hóa xã hội

|

Văn hóa cơ sở

Thủ tục Công nhận “Ấp văn hóa” và tương đương

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khu dân cư đăng ký xây dựng “Ấp văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã;  Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng ấp họp khu dân cư đề nghị công nhận “Ấp văn hóa”.

- Bước 2: Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa theo quy định, trực tiếp gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin  huyện  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra).

- Bước 5: Phòng Văn hóaThông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận cho các “Ấp văn hóa”; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận.

- Bước 6: Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đề nghị căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Báo cáo thành tích  xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã;

Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa của Ban vận động xã hàng năm, ba (03) năm.

Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã;

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các ấp và tương đương (đơn vị trực tiếp dưới xã).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy công nhận hoặc văn bản trả lời, có nêu rõ lý do chưa công nhận.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu Giấy công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (Mẫu số 02 tại Phụ lục Thông tư số 12 /2011/TT-BVHTTDL)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện 1: Đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

· Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là bình quân chung);

· Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn mức bình quân chung;

· Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế;

· Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung;

· Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở cộng đồng.

Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

· Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn (làng, ấp, bản và tương đương) từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

· Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;

· Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;

· Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;

· Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên;

· 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;

· Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ;

· Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;

· Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương.

Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

· Có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định;

· Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường;

· Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch;

· Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về  bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh.

Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

· Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

· Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng;

· Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật;

· Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng:

· Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung;

· Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.

Điều kiện 2:

Đạt các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố (nếu có).

Điều kiện 3:

Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2011.


 

Mẫu số 02

(Phụ lục theo Thông tư số 12 /2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

(Quốc huy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

 

CÔNG NHẬN

DANH HIỆU “BẢN VĂN HÓA”

 

Bản 1, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Đã đạt danh hiệu “Bản văn hóa” 3 năm (2009-2011)

 

Quyết định số:246/QĐ-KT

Vào Sổ số:06/QĐ-KT

Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2011

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn C

 

 

 


     

 
Các Văn hóa cơ sở đã đưa
   Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" (11:08 - 02/01/2019)
   Thủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" (11:08 - 02/01/2019)
   Thủ tục công nhận "Khu phố văn hóa" (11:08 - 02/01/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.