DOANH NGHIỆP * Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân * Chương trình, kế hoạch

|

Chương trình, Kế hoạch

Kế hoạch triển khai biện pháp quản lý các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn Quận 1

 

Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.


     
209-KH-UBND.pdf

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.