Số lượng truy cập: 6141518
Tin tức - Sự kiện > Chính trị - Xã hội > Tuyên truyền Pháp luật
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011
06/06/2011 GMT+7
Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân… là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, ngày 24/2/2011 UBND quận 1 đã ban hành kế hoạch số 17/KH-HĐPH về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

Theo đó, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 bao gồm các nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trình UBND Quận ban hành.

- Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật đã được Quốc hội khoá XII thông qua trong các kỳ họp như:

+ Các văn bản liên quan đến ANQP: Luật quốc phòng; Luật nghĩa vụ Quân sự; Luật nghĩa vụ Quân sự sửa đổi; Luật dân quân tự vệ; Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân; pháp lệnh dự bị động viên…

+ Các văn bản liên quan đến KT-XH: Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Khoáng sản sửa đổi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Bưu chính; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Người khuyết tật; Luật Nuôi con nuôi; Luật Thi hành án hình sự; Luật Trọng tài thương mại; Luật An toàn thực phẩm; Luật Thanh tra (sửa đổi); Bộ Luật dân sự; Bộ Luật hình sự; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Cư trú…

+ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật quy định định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Và một số văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Ngoài việc phổ biến những văn bản pháp luật do các Cơ quan Trung ương ban hành, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể và UBND 10 phường cần phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của thành phố như: trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị; cải cách hành chính; phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng cần gắn các nội dung pháp luật vào cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về đối tượng cụ thể cần tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật: căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của từng cơ quan, đơn vị, UBND 10 phường, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh… cần tập trung phổ biến rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống xã hội. Cụ thể:

- Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức:

-  Tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài, người sử dụng lao động và người lao động là người nước ngoài  trong các doanh nghiệp; cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường:

- Đối tượng là Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân dự bị, quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan, hạ sỹ quan trong quân đội và công an nhân dân.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tuyên truyền viên pháp luật quận, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và nhân dân:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, các đối tượng là người nhập cư:

- Đối tượng là các cơ sở Đảng, đảng viên:

- Đối tượng buôn bán không cố định (chợ tạm, lề đường, hẻm…)

UBND quận 1 giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và UBND 10 phường chủ động xây dựng các Kế họach, Chương trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tại đơn vị mình đồng thời kết hợp tổ chức thực hiện các Kế hoạch, Đề án, Chương trình của Trung ương và thành phố. Định kỳ hàng quý có báo cáo chuyên đề việc thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch đã phân công về cho thường trực Hội đồng PHCTPBGDPL quận 1 (vào ngày 20 của mỗi quý). 

CNTTQ1
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT”
Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
Tuyên truyền lưu động
Tuyên truyền Hiến pháp
Phổ biến Hiến pháp cho người lao động
Tuyên truyền Hiến pháp cho phụ nữ
Hội thi “Tim hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ”
HỘI THI “HÃY GIỮ LẤY AN TOÀN”
Các tin khác
Kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy và tập huấn kỹ năng thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở
Kế hoạch tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng tại Phường Cầu Kho
Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2010