Số lượng truy cập: 6136961
Hành chính và Dịch vụ công > Văn bản quy phạm pháp luật > Tài nguyên - Môi trường
23/5/2014 GMT+7
Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
23/5/2014 GMT+7
Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
20/9/2007 GMT+7
Ngày 19/7/2007, UBND TP. HCM ban hành Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn TPHCM có hiệu lực từ ngày 29/7/2007 nhằm hướng dẫn cho người dân hiểu rõ thêm các thông tin trong việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản.
15/6/2007 GMT+7
Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12/6/2007 GMT+7
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
6/6/2007 GMT+7
UBND TP. HCM ban hành quyết định 54/2007/QĐ-UBND về cấp giấy chủ quyền nhà ở và đất ở có hiệu lực từ ngày 10/4/2007 đã khiến người dân phấn khởi vì thủ tục đơn giản, thông thoáng và thời gian thực hiện được rút ngắn nhiều hơn so với trước đây
Các tin khác
Giới thiệu Quận 1 > Công trình phúc lợi xã hội