Số lượng truy cập: 6152882
Hành chính và Dịch vụ công > Văn bản quy phạm pháp luật > Kinh tế
5/1/2009 GMT+7
Bao gồm: đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu và cồn rượu.
12/6/2007 GMT+7
Ngày 18/11/2005 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 203/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Quyết định số 204/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đề nghị các cơ sở kinh doanh có nhu cầu được công nhận đạt chuẩn du lịch và tự nhận thấy bảo đảm đạt chuẩn du lịch, gởi văn bản tham gia về Phòng Kinh Tế Quận 1 để tổng hợp gởi Sở Du Lịch hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Du Lịch TP Hồ Chí Minh - địa chỉ số 140 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3.
6/6/2007 GMT+7
 Ngày 29/5/2007 Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định 448/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí chợ Thái bình, chợ Đakao, chợ Tôn Thất Đạm, chợ Phường Cầu kho, chợ Cô giang, chợ 41 Nguyễn Văn Tráng. Quyết định này có 4 điều có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Các tin khác