Số lượng truy cập: 5651915
Hành chính và Dịch vụ công > Hướng dẫn thủ tục > Lao động - TBXH
Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương
15/01/2014 GMT+7
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ :


Công văn gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương


- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu .- Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có).

- Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

- Ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung)  Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc.

 

C. LỆ PHÍ: không thu.

* Ghi chú: đề nghị đơn vị khi đến đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương mang theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

 

CNTTQ1
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Các tin khác
Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể
Đăng ký nội quy lao động
Khai trình sử dụng lao động
Khai trình sử dụng lao động qua mạng