Số lượng truy cập: 5839835
Hành chính và Dịch vụ công > Hướng dẫn thủ tục
15/7/2015 GMT+7
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
25/6/2015 GMT+7
Khiếu nại tố cáo
25/6/2015 GMT+7
Kinh doanh thuốc lá
20/6/2015 GMT+7
Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
20/6/2015 GMT+7
Chứng thực
20/6/2015 GMT+7
Tài chính kế hoạch
20/6/2015 GMT+7
Quản lý đô thị
19/6/2015 GMT+7
Kinh doanh rượu
19/6/2015 GMT+7
Hợp tác xã
19/6/2015 GMT+7
Đăng ký kinh doanh
Các tin khác
Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương
Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể
Khai trình sử dụng lao động
Khai trình sử dụng lao động qua mạng
Bộ thủ tục phòng cháy chữa cháy mới (tháng 7 năm 2010)
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm
Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ
Kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC