Số lượng truy cập: 6163506
Các đơn vị Quận 1 > Chi Cục thuế
9/8/2010 GMT+7
Tổng cục thuế hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ nhập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC dùng cho doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp có thể tải tập tin cài đặt và hướng dẫn sử dụng như sau:
4/2/2010 GMT+7
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế
17/11/2008 GMT+7
Trước bạ các loại hồ sơ hợp thức hoá nhà đất (cấp mới, cấp đổi, cấp lại), mua bán – Cho tặng, trước bạ khi kê khai trước bạ thừa kế di sản và di chúc, trước bạ công trình xây dựng mới, khi được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, khi kê khai trước bạ nhà đất mua qua đấu giá, khi kê khai trước bạ nhà mua theo Nghị định 61 và khi kê khai trước bạ xe, tàu thuyền, súng săn
10/3/2008 GMT+7
...
10/3/2008 GMT+7
...
20/12/2007 GMT+7
Các quy định chung và quy định cụ thể về đăng ký thuế
20/12/2007 GMT+7
Bao gồm hướng dẫn xây dựng văn bản giao dịch với cơ quan thuế, việc tiếp nhận hồ sơ thuế, thời hạn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế, các quy định chung về khai thuế, tính thuế...
Các tin khác
Hướng dẫn thủ tục hành chính thuế đối với hộ cá thể
Hướng dẫn các thủ tục hoàn thuế
Hướng dẫn các thủ tục về: Hoá đơn Bộ Tài Chính; Hoá đơn tự in; cấp hoá đơn lẻ
Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm thuế