Số lượng truy cập: 5640973
 
Ngày 23/6/2015, Quận ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng quận lần ...
 
Ngày 23/6/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức khai ...
 
Ngày 20/6/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy ban nhân dân ...
Giới thiệu Quận 1
Thông báo
Đoàn cơ sở UBND Quận 1    Công trình TN 2011
TRA CỨU VĂN BẢN QPPL
Năm :


1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
 
Liên kết
Tin được quan tâm
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức Quận 1:
Vui vẻ, tận tình

Đúng nguyên tắc

Bình thường

Chưa tốt, cần thay đổi.

 

Nhằm phổ biến sâu rộng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở các nội ...
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCA ngày 09/01/2015 của Bộ Công an, ...
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số ...
(08)38 225 561