TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Giới thiệu mô hình giải pháp

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực lao động

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 gắn với các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình cải cách hành chính của Quận 1 gắn với với chủ đề:“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm và quán triệt 100% cán bộ công chức phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác theo nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung giải quyết có hiệu quả thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, tuân thủ quy trình thủ tục ISO 9001:2015.

 

Với vị trí là một địa bàn trung tâm, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ sôi động, đa dạng các thành phần kinh tế, nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn, tập trung người lao động tại chỗ và lao động các nơi đến địa bàn làm việc; hồ sơ hành chính phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có mối liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu phải tiếp nhận và xử lý đúng quy định pháp luật về thành phần thủ tục hồ sơ, thời hạn giải quyết,..

Đơn vị đã thực hiện tốt giải quyết hồ sơ hành chính không giấy trên lĩnh vực lao động, trên cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các thủ tục hành chính triển khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố, đơn vị tiến hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị với 02 thủ tục hành chính:

+ Đăng ký nội quy lao động;

+ Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, qua 05 tháng thực hiện, nhận thấy thủ tục hành chính toàn trình về Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ chưa phát sinh, trong khi đó việc giải quyết hồ sơ về đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp là một kênh công việc thực hiện được các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, chiếm số lượng lớn, điều này chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật lao động của doanh nghiệp được nâng cao, giải quyết tốt mối quan hệ của 02 chủ thể: người lao động và người sử dụng lao động, trung bình hàng tháng giải quyết 31 hồ sơ đăng ký nội quy lao động, như vậy chỉ tính trong 22 ngày làm việc hàng tháng, bình quân hàng ngày giải quyết 02 hồ sơ doanh nghiệp.

Với sự phát triển mạnh về công nghệ thông tin, các mạng xã hội đã gắn kết giữa doanh nghiệp và chính quyền thông qua phương tiện điện tử, các thông tin  về pháp luật lao động được đăng tải kịp thời trên hệ thống thông tin điện tử của quận, giúp doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng nắm bắt, đảm bảo tính kịp thời, tăng hiệu quả sử dụng sẵn có của hệ thống công nghệ thông tin, đó cũng là thế mạnh của Quận 1 mà thời gian qua đã có nhiều đơn vị, các tỉnh bạn đến tham quan, trao đổi và học hỏi,

Trên cơ sở hệ thống thông tin điện tử của quận thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực lao động, với nhiều khởi sắc, hứa hẹn góp phần thực hiện tốt phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, tiện lợi, thực hiện có hiệu quả yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội của Quận 1.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.