THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục, mã số hồ sơ 101483

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan cấp quận tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận, mức độ khả thi của luận chứng theo qui định.

a. Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ cho Phòng Nội vụ quận – huyện xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách.

b. Trường hợp chưa cho phép sáp nhập, chia, tách, Ủy ban nhân dân quận – huyện có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết.

* Bước 3: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận – huyện cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin sáp nhập, chia, tách trường.

+ Luận chứng khả thi.

+ Đề án tổ chức và hoạt động.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

+ Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (11:17 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101461 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải thể trường tiểu học, mã số hồ sơ 101436 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101429 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 101407 (11:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.