THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Thủ tục Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101461

 

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

Chuyên viên Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập trường theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận và ghi giấy hẹn. Trường hợp chưa đủ điều kiện có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết.

* Bước 3: Nhận kết quả thẩm định tại Phòng Giáo dục Đào tạo quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường trung học cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

-  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

-  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

-  Lệ phí (nếu có): Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

* Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


     

 
Các Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác đã đưa
   Thủ tục Giải thể trường tiểu học, mã số hồ sơ 101436 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101429 (11:16 - 19/10/2015)
   Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 101407 (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục thành lập trường tiểu học (11:15 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định đề án thành lập Trường Tiểu học, mã số hồ sơ 101381 (11:14 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.