Số lượng truy cập: 4260851
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Van ban quy pham phap luat
Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
10/01/2014 GMT+7
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
CNTT
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 của Bộ Công an
Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/06/2014 của Bộ Giao thông vận tải
Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/06/2014 của Quốc hội
Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội
Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội
Luật số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 của Quốc hội
Luật số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 của Quốc hội
Luật số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội
Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 của Quốc hội
Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội
Các tin khác
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ
Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố
Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ xây dựng
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch Số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng