Số lượng truy cập: 5212849
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Van ban quy pham phap luat
Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
10/01/2014 GMT+7
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
CNTT
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ
Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ Y tế
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ
Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội
Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Các tin khác
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ
Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố
Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ xây dựng
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch Số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng