Số lượng truy cập: 6159820
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Van ban quy pham phap luat
Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
10/01/2014 GMT+7
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
CNTT
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 17/2015/TT-BCA ngày 04/05/2015 của Bộ Công an
Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND TP.Hồ Chí Minh
Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính
Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ
Các tin khác
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ
Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố
Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ xây dựng
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch Số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng