Số lượng truy cập: 4538720
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Van ban quy pham phap luat
Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
10/01/2014 GMT+7
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
CNTT
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương
Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/09/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ
Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ
Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 08/09/2014 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/09/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ
Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính
Các tin khác
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ
Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố
Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ xây dựng
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch Số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng