Số lượng truy cập: 4156158
Detail Content - [AXA Webpart Description] Detail Content 
Van ban quy pham phap luat
Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
10/01/2014 GMT+7
Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
CNTT
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các tin mới
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Xây dựng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/04/2014 của Thanh tra Chính phủ
Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/04/2014 của Bộ Tư pháp
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ
Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ
Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 22/04/2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh
Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính
Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh
Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 09/05/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh
Các tin khác
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ
Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố
Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ xây dựng
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công thương
Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch Số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng