HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Lịch tiếp công dân

|

Lịch tiếp công dân

Thông báo phân công tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 - 6 tháng cuối năm 2019

 

Nội dung cụ thể theo văn bản : 05/TB-HĐND


     

 
Các Lịch tiếp công dân đã đưa
   Thư triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 13, 14/12/2018). (10:58 - 22/11/2018)
   Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 (15:32 - 05/02/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.