HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Lịch tiếp công dân

|

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Quận 1

 

Phân công lịch trực cho Thường trực HĐND Quận 1


     
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Q1.pdf

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.